Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia. Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia zostało założone w 1915 roku we Włoszech przez Świętego Księdza Alojzego Orione, który wcześniej (w 1893 roku) założył też Zgromadzenie Synów Boskiej Opatrzności (Księży Orionistów). W roku 1927 w istniejącym już Zgromadzeniu Sióstr Orionistek Św. Alojzy Orione dał też początek kontemplacyjnej gałęzi Zgromadzenia pod nazwą Siostry Sakramentki Niewidome. Do Polski formalnie Zgromadzenie zostało przeszczepione w 1932 roku, chociaż kandydatki do Zgromadzenia w Polsce były przyjmowane już od roku 1924.Obecnie Zgromadzenie Sióstr Orionistek pracuje w kilkunastu krajach prowadząc działalność charytatywną, opiekuńczo-wychowawczą i misyjną. Placówki misyjne naszego Zgromadzenia znajdują się na terenie Ameryki Łacińskiej, w Afryce oraz we Włoszech. Prowadzimy także działalność ewangelizacyjno-charytatywną na Wschodzie: w Rosji, na Ukrainie i Białorusi.


Naszym hasłem są słowa św. Pawła "Odnowić wszystko w Chrystusie! - Instaurare omnia in Christo!". Polska Prowincja Zgromadzenia składa się z 23 wspólnot. Pracujemy w domach pomocy społecznej, w ośrodkach wychowawczych, w hospicjum, w domu samotnej matki, na misjach, katechizujemy, służymy ludziom chorym i samotnym w ich domach rodzinnych. Dom Polskiej Prowincji Zgromadzenia znajduje się w Zalesiu Górnym k/ Warszawy przy ul. Pięknej 44/46, a Dom Generalny w Rzymie.Dążenie do świętości realizujemy zgodnie z tym, do czego wzywają nas Konstytucje naszego Zgromadzenia: "Szczególnym i specjalnym celem Zgromadzenia jest pełnienie miłosierdzia względem bliźnich przede wszystkim przez poświęcenie życia, aby doprowadzić do poznania i umiłowania Jezusa Chrystusa, Jego Namiestnika "słodkiego Chrystusa na ziemi", Biskupa Rzymskiego i Kościoła świętego, dzieci ludu i ubogich najbardziej oddalonych od Boga oraz najbardziej opuszczonych, przez nauczanie doktryny chrześcijańskiej i praktykę dzieł ewangelicznego miłosierdzia" (Art. 3). Nasze Zgromadzenie jest dla najbiedniejszych, w których widzi i służy samemu Jezusowi oraz opiera się na fundamencie pokory. Naszą pierwszą regułą życia niech będzie zachowanie z wielką pokorą i przesłodką, płomienną miłością Bożą świętej Ewangelii" (Art. 8).Kształtować się na wzór Chrystusa Ukrzyżowanego, aby żyć wyłącznie Chrystusem - "miłować się wzajemnie jak Chrystus nas umiłował wiedząc, że naszą dewizą jest pokora i miłość. Przez miłość do Boga osiągniemy bezgraniczną miłość względem bliźniego, szczególnie zaś względem najmniejszych i najbardziej opuszczonych naszych braci dając świadectwo wszystkim, jednocześnie przybliżymy im nieskończone miłosierdzie Ojca Niebieskiego i Jego pełną miłości Opatrzność" (Art. 13). Aby możliwie najwierniej żyć charyzmatem Założyciela Siostry Orionistki składamy oprócz ślubu czystości, ubóstwa i posłuszeństwa dodatkowo jeszcze ŚLUB MIŁOŚCI, przez który zobowiązujemy się osobiście i wspólnotowo do świadczenia miłości przez poświęcenie życia dla doprowadzenia do poznania i umiłowania Chrystusa, Papieża i Kościoła, szczególnie ludzi chorych, ubogich i opuszczonych. Czynimy to przez praktykę ewangelicznych uczynków miłości i miłosierdzia co do ciała i co do duszy zgodnie z potrzebami Kościoła, czasu i okoliczności. Czynimy to również przez nauczanie prawd wiary i modlitwę.

Adres Domu Generalnego:

Piccole Suore Misionaire della Carita` Casa Genarale

Via Monte Acero,

5 00141 Roma - Italia

Adres Domu Prowincjalnego:

Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia (Orionistki)

ul. Piekna 44/46

05-540  Zalesie Górne (segretaria)

Dzisiaj jest

środa,
21 listopada 2018

(325. dzień roku)

Wszystkich Świętych

Święta

Środa, XXXIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Sonda

Czy uczestniczysz w niedzielnej Eucharystii?

Tak

Nie

Nieregularnie


Licznik

Liczba wyświetleń:
4166557