Ks. dr Krzysztof Miś

pochodzi z diecezji tarnowskiej. Urodzony 28 sierpnia 1960 r., w Niecieczy. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1979 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1986 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Zduńskiej Woli, Włocławku i Warszawie. Pełnił urząd proboszcza i przełożonego Wspólnoty Zakonnej w Wołominie i Malborku. Przez dwie kadencje był Radcą i Sekretarzem Prowincjalnym. W roku 2000 obronił doktorat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tytuł rozprawy brzmiał: "Rola religijności w przezwyciężaniu życiowych trudności u osób przewlekle chorych w Domach Pomocy Społecznej". Za pracę w Malborku i remont zabytkowego kościoła odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  Od 2009 roku jest proboszczem i przełożonym wspólnoty zakonnej w Zduńskiej Woli. Od 29 VI 2015 roku pełni również posługę Wikariusza Prowincjalnego.

 Ks. mgr Mariusz Chmielewski

pochodzi z diecezji włocławskiej. Urodzony 30 kwietnia 1970 r., we Włocławku. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1989 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 2000 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował na różnych placówkach. Od 2011 roku ponownie w Zduńskiej Woli jako odpowiedzialny za Centrum Rekolekcyjne Księdza Orione.

Ks. dr  Marek Chrzanowski

pochodzi z diecezji łowickiej. Urodzony 20 czerwca 1962 r., w Rawie Mazowieckiej. Z domu rodzinnego przepełnionego miłością, wyniósł umiejętność słuchania drugiego człowieka, wrażliwość i miłość. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1981 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1988 roku przyjął święcenia kapłańskie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł doktora.  Przez wiele lat był ojcem duchownym i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Orionistów w Zdunskiej Woli. Pełnił również funkcję wiceprowincjała oraz dyrektora Domu Misyjnego. Wydał siedem tomików wierszy i opowiadania. Wspaniały rekolecjonista, poeta o sercu przepełnionym wrażliwością na Boga, świat i człowieka. Obecnie pracuje w Centrum Rekolekcyjnym Księdza Orione i jest odpowiedzialny za Instytut Życia Konsekrowanego dla dziewcząt i kobiet.

 

Ks. mgr Damian Stawicki

pochodzi z diecezji katowickiej. Urodzony 8 lutego 1968 roku w Katowicach.  Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1991 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1998 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował w Izbicy Kujawskiej, Zduńskiej Woli i łaźniewie. 1 września 2017 roku został mianowany Mistrzem Postulatu w Zduńskiej Woli.

Ks. mgr/lic Piotr Jasek

pochodzi z diecezji bielsko-żywieckiej. Urodzony 18 czerwca 1969 roku w Żywcu.  Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1987 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1995 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował w Kaliszu, Warszawie i Włocławku. Przez dwie kadencje pełnił obowiązki wikariusza prowincjalnego. Od sierpnia 2017 roku jest przełożonym wspólnoty zakonnej.

Ks. Ryszard Siadul

pochodzi z diecezji kieleckiej. Urodzony 17 listopada 1958 r., w Kielcach. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1987 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1994 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował na różnych placówkach Zgromadzenia. Od 2017 roku ponownie w Zduńskiej Woli jako wikariusz parafii św. Antoniego.

Ks. dr Leonard Pawlak

pochodzi z diecezji kaliskiej. Urodzony 11 październiak  1933 r., w Błaszkach. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1951 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1959 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował na różnych placówkach Zgromadzenia w kraju. Przez długie lata był wykładowcą Pisma św. w Seminarium w Zduńskiej Woli.

Ks. mgr Mieczysław Malinowski

pochodzi z diecezji warszawskiej. Urodzony 12 września 1952 roku w Białogardzie.  Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1982 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1990 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował na różnych placówkach Zgromadzenia w Polsce. Od sierpnia 2017 roku jest kierownikiem Schroniska dla Bezdomnych w Henrykowie.

Dzisiaj jest

wtorek,
17 lipca 2018

(198. dzień roku)

Figura św. Michała

Święta

Wtorek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Czy uczestniczysz w niedzielnej Eucharystii?

Tak

Nie

Nieregularnie


Licznik

Liczba wyświetleń:
3977063